Enactus UvA

Enactus UvA

Enactus is een netwerk van studenten dat sociale, economische en ecologische problemen in Amsterdam aanpakt met behulp van ondernemerschap.

Waarom Enactus UvA?
Enactus is een internationaal netwerk en het staat voor ENtrepreneurial – het zien van kansen en het talent om die kansen om te zetten in waarde, ACTion – de kwaliteit om een idee om te zetten in resultaat en US – individuen die samen groter zijn dan de som der delen.
“Wij zien sociale, economische en ecologische problemen in Amsterdam en pakken deze aan met behulp van ondernemerschap.” Hiermee streeft Enactus UvA naar het veranderen van levens en het mogelijk maken van een betere en duurzame wereld.