Discriminee!

DiscrimiNee

DiscrimiNee is een campagne die BBK/Door Vriendschap Sterker ontwikkelde in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Noordholland Noord. DiscrimiNee roept gemeenten, organisaties en bedrijven op om werk te maken van hun anti-discriminatiebeleid en te zorgen voor discriminatievrije zones. Het is een ‘open’- campagne met verschillende middelen en toepassingsmogelijkheden waar iedereen zich bij kan aansluiten. Op www.discriminee.nl staat wie er al mee doen en hoe aansluiting mogelijk is. Triple Turnaround zet zich in om de impact van de campagne te vergroten.