10:10

10:10

10:10 The Energy Challenge is een wereldwijd klimaatinitiatief dat tot doel heeft
zoveel mogelijk mensen en organisaties op weg te helpen naar minimaal 10% CO2
reductie. Het is simpel en voor iedereen. 10:10 heeft een positief effect, niet alleen
op het klimaat, maar ook op je portemonnee, je gezondheid en je humeur.

10:10 Nederland is een Stichting, met een klein actief projectteam. 10:10 is
nadrukkelijk een project en geen instituut en staat dan ook open voor samenwerking
met andere organisaties, die dezelfde ambities nastreven. Wijnand Duyvendak
haalde 10:10 begin 2010 naar Nederland, Veronique Swinkels is sinds de start
bestuurslid en adviseur.

Samen met hoofdpartners en partners wil 10:10 in 2012 en 2013 de
maatschappelijke beweging verder laten groeien en nog meer mensen en
organisaties motiveren en praktische energiebesparingstools en -tips (voorlichting)
aanleveren ‘op weg naar 10% energie besparing’!