Doel

Wij willen de wereld een beetje beter maken. Dat doen we door projecten te steunen die bijdragen aan sociale en duurzame innovatie, burgerparticipatie, de verduurzaming van en de wijze waarop we producten maken. Wij vinden het belangrijk dat de projecten die wij steunen zorgen voor kennisdeling en gedragsverandering.